Våra villkor

0. Företaget

Företaget som bedriver försäljningsverksamhet på www.HockeyPractice.se heter:

HockeyPractice Sweden AB
Orgnr 556876-9516
Hegled 11583294 Orrviken
+46 72 578 08 65
info@hockeypractice.se
www.hockeypractice.se


1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när HockeyPractice.se bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. En slutlig orderbekräftelse genereras manuellt, då vi vill vara säkra på att produkten finns och vi vill då även informera om beräknad leveranstid. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

HockeyPractice.se säljer inte produkter till minderåriga, köp måste godkännas (genomföras) av målsman eller annan vuxen person.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25 %. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som HockeyPractice.se inte råder över, t ex väsentligt ändrade
råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.


3. Leveranser – Leveranstid – Leveransinfo

Vi lagerhåller många produkter men reserverar oss för vi tidvis har slut på vissa av våra lagerprodukter. Vissa produkter är endast beställningsvara och kan då i de flesta fall levereras inom 2 månader.

Varor som finns i lager levereras till bussgodsterminal eller postadress inom 2 veckor från beställning med reservation för fördröjningar i samband med längre helger (jul-/nyår samt påsk).

Vi meddelar er så snart som möjligt efter beställning vilken leveranstíd ni kan förvänta er för just era beställda produkter. Ni kan då självklart ångra beställningen om ni tycker att väntetiden blir för lång. När frakten påbörjats kan inte köpet ångras.

Vi kan inte påverka frakttiden utan prispåslag.

Vi använder normalt Bussgods för våra leveranser i Sverige, ni hämtar paketet från närmaste bussgodsombud. Vi förbehåller oss rätten att välja den fraktmetod som är lämpligast och billigast för de produkter ni beställt.

Paket kan, i vissa orter, levereras till bostad mot pristillägg om försändelsen skickas med Bussgods.

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår försöker vi att kontakta er med det telefonnummer eller mailadress som Ni angivit. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportrisken

Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

Ej utlösta order

Löser du inte ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 250:- för våra kostnader samt fraktkostnaden för din order plus full betalning för varorna.

4. Betalning

Betalning kan ske med kredit- eller betalkort samt för svenska kunder betallösningar tillhandahållna av Klarna - faktura respektive kontolösningar (uppdelad betalning) finns att tillgå.

HockeyPractice samarbetar med Payex och Swedbank och är certiferade av Payex enligt PCI DSS när det gäller säkra kortbetalningar.

Om behov finns kan i undantagsfall direktfakturering ske från HockeyPractice Sweden AB - särskild begäran om detta ska då ske per telefon eller mail. Kreditkontroll kommer att ske innan direktfakturering accepteras.

Avgift för frakt inom Sverige tillkommer enligt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

5. Återbetalningar

Ev. återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto eller personkonto i andra hand via avi. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

6. Garanti, Byte, Retur & Reklamation

HockeyPractice.se säljer alla produkter med garantitiden angiven på produkten, kompositklubbor har en garantitid på 30 dagar. Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden. Garantin gäller inte om din klubba fått ex. ett slag eller använts på ett felaktigt sätt t ex slagits i sargen etc. Kvitto/faktura skall alltid uppvisas.

Förslitningskador, felanvändade & skador som uppkommit av yttre åverkan gäller ej inom garantin. En trasig vara måste bedömas, kontakta HockeyPractice.se så snart som möjligt. Varan skickas till HockeyPractice.se på kundens bekostnad. HockeyPractice.se skickar sedan vidare den trasiga varan till tillverkaren för en bedömning av skadan. Blir den trasiga varan godkänd, skickas en ny till kunden. Frakten till kunden vid godkänd reklamation erläggs av HockeyPractice.se. Om reklamationen inte godkänns får kunden erlägga fraktkostnad för ev retur av varan tillbaks till kunden.

Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Frakten debiteras dock. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i väsentligen oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. HockeyPractice.se tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar.

Originalförpackning

Vid returer vill vi få tillbaks varan i originalförpackningen eftersom det är en särskild framtagen produktförpackning som är unik för varan, som har bilder och texter med syfte att förklara och tydliggöra varans funktion och egenskaper. Detta gäller inte transportemballage, varmed avses ett emballage som inte är framtaget för en specifik produkt och vars syfte endast är att skydda produkten under transporten.

HockeyPractice.se förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna. Saknas delar, debiteras kunden. HockeyPractice.se kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

7. Force Majeure

HockeyPractice.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc. samt onormal nedgång i marknaden

Translate/översätt till

Priser i: 


Sök