Om ni vill kontakta oss för att få råd och tips, fråga om produkten, leveransen m m:

RING: 072-578 08 65

eller

MAILA: info@hockeypractice.se

Vår postadress är: Hegled 115, 832 94 Orrviken

Bankgiro 734-5622 eller Plusgiro 59 13 94-2

Vi eftersträvar att besvara era frågor så snart som möjligt, dock senast inom 48 timmar året runt. Fördröjningar kan förekomma i samband med längre helger och under semesterperioden (15 juni- 31 juli).

Micael på HockeyPractice.se
Translate/översätt till

Priser i: 


Sök