HockeyPractice.se säljer NiceRink trädgårdsrinkar som gör det möjligt för ALLA att anlägga en liten isbit i trädgården trots att det lutar litet grann och att isläggningskunskaper saknas. Nu kan du låta barnen åka där du har uppsikt över dem tillsammans med sina kompisar istället för skjutsa iväg dem till en överfull rink som i bästa fall är plogad...

Fördelarna med denna lösning jämfört med att spola is direkt på gräsmattan är bland annat:
 • Rinken kan anläggas på lutande mark.
 • Rinklösningen klarar värmeperioder utan att smälta bort. 
 • Rinklösningen överlever vårsolens värmande strålar bättre.
 • Rinken kan skräddarsys efter just er trädgård.
 • Rinken kan enkelt byggas ut efterhand som barnen växer.
 • Rinklösningen skadar inte gräsmattan - tvärtom kommer ni sannolikt att ha kvarterets grönaste gräsmatta på våren.
För närvarande har vi i sortimentet endast vår rink-in-a-box lösning, 6x12 meter. Innehåller NRCS liner (plastduk) och sargstöd, sargen bygger man enklast av 20 mm skivmaterial som man klyver. Man får då sargelement som är ca 60 cm höga och 240 cm långa.

Vi säljer även skräddarsydda rinklösningar - dessa måste då beställas senast 31 augusti för att pris och leveranstid ska kunna garanteras.

Ni kan läsa mer om hur vår trädgårdsrink monteras på NiceRink hemsida. I korthet går det till på följande sätt:

 • Slå ner sargstöden i gräsmattan med ca 1,2 m avstånd. 
 • Kläm fast sargen (se ovan), det blir fyrkantiga hörn som kan rundas av t ex genom att använda masonit som böjs och fästs i sargen. Kontrollera lutningen - sargen måste vara så hög att det blir minst 10 cm istjocklek/vattendjup på grundaste stället i rinken. Sargstöden klarar utan förstärkning 30 cm vattentryck, med en stödpinne  klarar sargstöden upp till 60 cm vattentryck.
 • I "sarglådan" läggs linern (plastduken) när man ser att det väntas en period med minusgrader. Den är så stor att den kan läggas över sargkanten och antingen klämmas fast med våra sargskydd eller fästas med häftpistol i sargen.
 • Därefter fylls "bassängen" med vatten, ju mer man fyller desto bättre - ger bättre tålighet mot varmperioder under vintern.
 • När vattnet bottenfrusit är det bara att köra igång!
Vi har även ett rikligt tillbud av tillbehör för din rink - isvård, målburar, linjer, isfärg, gummimattor, slangar m m. 

_____________________________________________________________________________

Priser i: 


Sök